Desigualtats socials

Vídeo

Aquí tenim una reflexió sobre com podem combatre les desigualtats en l’educació. És un camí molt difícil, però sense l’ajuda de tots no és possible realitzar cap canvi en el model.

Tots a una o res és possible.

 

Anuncios

EL/LA PROFESSOR/A DEL S.XXI

Estándar

efutur

En els darrers anys, la societat ha evolucionat molt ràpidament i de manera global, és a dir en tots els àmbits que l’envolten i la complementen. Si ens fixem més detalladament en l’àmbit que ens ocupa, com és l’educatiu, trobem referències dels autors García, Escarbajal i Izquierdo (2011) que comenten que “Estos cambios afectan no sólo a la organización y concepción de los sistemas educativos sino también a su configuración. Esto debe plasmarse en la formación inicial y permanente del profesorado de todas las etapas educativas para atender a las demandas que nos marca la sociedad.” D’altra banda, Gisbert (2002) afirma que els professors han de ser capaços de desenvolupar projectes transnacionals basats en:

  • Treball interdisciplinari.
  • Utilització de la informàtica com a eina de treball.
  • La xarxa com a canal de comunicació.
  • Les xarxes com espai cooperatiu i de formació.
  • Les xarxes com espai de treball.

Així doncs, a…

Ver la entrada original 592 palabras más

The school is cutting the children creativity

Vídeo

Interesante reflexión que hizo Ken Robinson en 2006. Sin embargo aún no hemos sido capaces de avanzar en este ámbito. Seguimos igual, enseñamos lo mismo a pesar de que sepamos que esta escuela no nos enseña l que necesitamos actualmente. En manos de quién está este cambio? Que debemos hacer para proporcionar a nuestro niños un aprendizaje real y que les haga mejores?